Kompletné "end-to-end" riešenie pre zbernú spoločnosť  • Komplexné a efektívne riadenie vášho biznisu

Majte pod palcom všetky aspekty prevádzkovania Vášho podnikania. Dnes je takmer nemožné efektívne riadiť firmu bez používania najmodernejších technológií a interného CRM softwéru. Zredukujte množstvo administrácie potrebné na správu dát. Benefitom nášho CRM softwéru je automatizácia celého procesu od registrácie dát počas zberu odpadu až po fakturáciu zákazníkovi. Nechajte technológie pracovať za Vás.

  • Detailný prehľad o vašom vozovom parku

Vám dáva možnosť manažovať všetky vozidlá vo vašom fleete. Jednotuché plánovanie denných trás a zadávanie úloh pre každé vozidlo. GPS lokalizácia, GPS geofence – nastavenie limitov kde sa vozidlo môže pohybovať, denné reporty o stave vozidla a zdvíhacieho zariadenia, nahlásenie porúch posádkou, kamerové systémy a vela ďalších možností. Všetko na dosah “na pár klikov”.

  • Riadenie ľudských zdrojov

Jednoduché manažovanie šoférov, operátorov a ďalšieho personálu. Presné zaznamenávanie aktivít posádky vozidla, monitorovanie správania sa posádky, každý šofér používa svoj vlastný login do systému.

  • Evidujte každý kilogram

WIS systém Vám poskytuje možnosť vedieť doslova o každom vyzbieranom kilograme odpadu v reálnom čase. Eliminujte neoprávnené zbery, identifikujte zberné miesta s nadmernou produkciou odpadu, nevynášajte poloprázdne nádoby. Neposkytuje služby zadarmo!

  • Optimalizovanie trás

Navrhneme Vám najefektívnejšie trasy zberov z pohľadu nákladov na prevádzku vozidiel a ich kapacitného využitia na danej trase. Využívajte Vašu techniku a ľudské zdroje rozumne.

  • Eliminácia nepotrebnej administratívy

Našim cieľom je zjednodušiť Vám každodenný beh spoločnosti. Využívajte Váš tím efektívne, nie na jednoduché administratívne úkony. Automatická fakturácia, SMS notifikácie zákazníkom, rozshiahle možnosti reportovania, prístup ku všetkým potrebným dátam.

  • Budúcnosť je teraz

Budúcnosť je v technológiách. Iba prostredníctvom využívania najmodernejších technológií je možné zvyšovať efektivitu práce čo v praxi znamená nižšie náklady, vyššiu produktivitu a vyššie zisky.