Význam množstevného zberu pre samosprávu


Jedine komplexným monitorovaním produkcie odpadu v každej domácnosti je možné získať prehľad o reálnom stave odpadového hospodárenia obce. Každá obec či mesto má obyvateľov ktorí sa zodpovedne stavajú nielen k otázke separácie, no snažia sa celkovo znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu. Takíto občania si nezaslúžia doplácať na tých, ktorí sú voči otázkam životného prostredia ľahostajní.


Od 1.1.2019 platí na Slovensku nový zákon o skládkovaní. Výška poplatku za skládkovanie sa nastaví podľa úrovne separácie danej obce. Toto riešenie sa môže zdať na prvý pohľad fér, no obce v tomto prípade ťahajú za kratší koniec povrazu. Bez prítomnosti identifikačného systému obec nemá prístup ku dátam zo zberov a teda nevie monitorovať aktuálny stav a identifikovať problematické oblasti. Iba na základe prístupu k presným dátam a následnej analýze sa môže obec rozhodnúť ako svoju situáciu zlepšiť.


Systém množstevného zberu v odpadovom hospodárstve je zaručený spôsob nielen zvýšenia miery separácie, no vo väčšine prípadov tento systém znamená nový pohľad na problematiku odpadov najmä vďaka vysokej miere motivácie domácností.


Náš kompletný balík softwérových služieb Vám uľahčí evidenciu odpadov. Ponúkame priamy prístup k dátam, nemusíte čakať na správy či reporty od zbernej spoločnosti. Online prístup do systému, detailný prehľad o vyprodukovaných odpadoch v obci, možnosti automatickej fakturácie zo systému, online komunikácia so zbernou spoločnosťou, sms notifikácie domácnostiam a mnoho ďaľsích možností.


Kontaktujte nás pre dohodnutie stretnutia kde Vám radi vysvetlíme všetky možnosti a výhody nášho systému. Zaručujeme Vám že budete príjemne prekvapení.