Sme mladá slovenská spoločnosť ktorej zámerom je implementovať inovácie v sektore odpadového hospodárstva. Prinášame na trh komplexné riešenia v oblasti riadenia a automatizácie procesov v tomto sektore. Sme mladí na Slovensku, no máme viac ako 12 rokov skúseností so zavádzaním PAYT systémov v Írsku, UK a Škandinávii.

Naše portfolio ponúka možnosti aplikácie systému v rôznych úrovniach počínajúc inštaláciou RFID čipov do zberných nádob cez kompletné identifikačné a vážiace systémy na zberných vozidlách a vrcholí špičkovým CRM softérom pre kompletný manažment všetkých aspektov odpadového hospodárstva.


Našim zámerom je poskytnúť nástroje umožňujúce absolútny preľhad o stave hospodárenia s odpadmi nielen pre zberné spoločnosti, ale aj obce a jednotlivé domácnosti.


Ak máte záujem sa s nami porozprávať o možnostiach vylepšenia Vašej situácie, neváhajte nás kontaktovať. 


Odpady sú problém nás všetkých.