Palubný počítač Driver X3 ponúka zberným spoločnostiam jednoduché GPS monitorovanie vozidiel, manažment a plánovanie denných trás, optimalizáciu zberu, elimináciu papierovej administratívy, efektívnejšie využívanie vozidiel, zlepšené správanie vodičov a zvýšenú produktivitu.


Kombináciou jednoduchého užívateľského rozhrania s inovatívnym softwérovým riešením Truck Router poskytuje GPS monitoring, interaktívnu navigáciu pre šoféra, zaznamenávanie neplánovaných zberov, denný reporting stavu vozidla prípadne rozšíriteľnosť o kamerový systém.