Vážiaci systém môže byť nainštalovaný na všetky typy zdvíhacích zariadení (predný vidlicový nakladač, zadný alebo bočný nakladač). Netto váha obsahu vyprázdňovanej nádoby je vypočítaná ako rozdiel brutto a tara váhy počas procesu vyprázdňovania.


Systém pracuje v plne dynamickom móde čo znamená že nespomaľuje proces vyprázdňovania nádoby. Nasledovné údaje sú okamžite zaznamenané na palubnom počítači a v priebehu sekúnd odoslané na centrálny server, kde sú v reálnom čase prístupné riadiacim pracovníkom:

  • Dátum a čas zberu

  • Registrácia zberného vozidla

  • GPS koordináty

  • Na ktorom zdvíhacom zariadení bola nádoba vysypaná ( práva / ľavá strana)

  • Typ materiálu (zmesný odpad, papier, plasty, sklo…)

  • RFID kód čipu

  • Čistá váha vysypaného obsahu


Náš vážiaci systém je plne certifikovaný ako Class Y(b) systém (OIML R51 štandard) agentúrou NMI (číso certifikátu TC8243). V závislosti od typu a stavu zdvíhacieho zariadenia a množstva potrebnej fabrikácie zaberie inštalácia vážiaceho systému 4 – 8 pracovných dní.