Vážiaci systém môže byť nainštalovaný na všetky typy zdvíhacích zariadení (predný vidlicový nakladač, zadný alebo bočný nakladač). Netto váha obsahu vyprázdňovanej nádoby je vypočítaná ako rozdiel brutto a tara váhy počas procesu vyprázdňovania.


Systém pracuje v plne dynamickom móde čo znamená že nespomaľuje proces vyprázdňovania nádoby. Nasledovné údaje sú okamžite zaznamenané na palubnom počítači a v priebehu sekúnd odoslané na centrálny server, kde sú v reálnom čase prístupné riadiacim pracovníkom:


Dátum a čas zberu
Registrácia zberného vozidla
GPS koordináty
Na ktorom zdvíhacom zariadení bola nádoba vysypaná ( práva / ľavá strana)
Typ materiálu (zmesný odpad, papier, plasty, sklo…)
RFID kód čipu
Čistá váha vysypaného obsahu


Náš vážiaci systém je plne certifikovaný ako Class Y(b) systém (OIML R51 štandard) agentúrou NMI (číso certifikátu TC8243). V závislosti od typu a stavu zdvíhacieho zariadenia a množstva potrebnej fabrikácie zaberie inštalácia vážiaceho systému 4 – 8 pracovných dní.