Úlohou nášho cloud CRM softwéru je uľahčiť a automatizovať riadenie administratívne náročných operácií spojených s evidenciou dát či fakturáciou. Vďaka svojej rozsiahlej palete funkcií a možnosti prispôsobenia špecifickým potrebám zvládne kompletne manažovať chod veľkej zbernej spoločnosti so stovkami vozidiel ako aj malej lokálnej firme ponúkajúcej kontajnerový zvoz. Taktiež ponúka možnosť integrácie s externými systémami prostredníctvom REST API. Ak teda potrebujete iba GPS monitoring a manažovanie denných trás a úloh vozidiel a chcete tieto dáta importovať do Vášho existujúceho systému, aj s týmto Vám vieme pomôcť.

1. Riadenie ľudských zdrojov

Monitoruje aktivitu, GPS, konanie posádky live počas celého dňa

2. Rozšírená možnosť kontroly majetku

Absolútny prehľad o všetkých vozidlách, zberných nádobách a iných zariadení

3. Super jednoduché manažovanie účtov

Majte prehľad o všetkých komunálnych a komerčných zákazníkoch

4. Jednoduchá editácia trás

Pridávanie či uberanie zákazníkov, zadávanie destinácie pre daný deň

5. Automatizácia úloh

Automatické upozornenia pri zákazníckych účtoch, automatizovaná fakturácia

6. Zjednodušená fakturácia a platby

Všetky úkony plne automatizované

7. Plná integrácia s technikou na vozidle 

Systém navrhnutý ako jeden celok, nie skladačka od viacerých dodávateľov

8. Prispôsobenie reportingu

Plná flexibilita pre Vás a Vašich zákazníkov

9. Automatické zálohovanie a denník úkonov

Každý chybný krok sa dá vrátiť späť a zálohovanie prebieha automaticky

10. All inclusive (prístup k našim aplikáciám, API…)

Nie je potrebný žiadny ďalší softwér